Γονείς και παιδιά παρέα με τα Ρομπότ

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει πρόγραμμα «Γονείς και παιδιά παρέα με τα Ρομπότ». Απευθύνεται  σε μαθητές Δημοτικού και στους γονείς/συνοδούς τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες, να ενισχύσουν τη σχέση τους και να καταρτιστούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, δομημένες στις αρχές της Ρομποτικής, με σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό. Επίσης, απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να καταρτιστούν, σχετικά με τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την τεχνολογική υλοποίηση δράσεων, ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε παρόμοιες δράσεις μετά το πέρας των συναντήσεων (π.χ στο σπίτι).

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εκμάθηση της Ρομποτικής, αλλά μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες με ρομπότ, τα παιδιά και οι γονείς να κατακτήσουν τους παρακάτω τρεις στόχους:

  • Απόκτηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στρατηγικών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε τα παιδιά να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις γνωστικές, κοινωνικές και λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
  • Βελτίωση των επικοινωνιακών πρακτικών και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ γονέων-παιδιών μέσα από συνεργατικές δράσεις παιχνιδιού.
  • Κατάρτιση των γονέων στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (όπως ρομποτική και Lego) για σχεδίαση και πραγματοποίηση δράσεων και στο σπίτι.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται, κατά βάση, με χρήση Lego, εργαλείο ήδη αγαπητό στα παιδιά, αλλά και στους γονείς. Η ενασχόληση με το προσφιλές αυτό εργαλείο, δημιουργεί κίνητρα για ουσιαστική εμπλοκή στις διαδικασίες απόκτησης της γνώσης και ο παιγνιώδης χαρακτήρας του κάνει τις συνθήκες κατάλληλες για ελεύθερη έκφραση και ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας.

Συνολικά, θα γίνουν 7 τρίωρες συναντήσεις.

eeee \